تبلیغات
آنچه باقیست فقط خوبی هاست .

آنچه باقیست فقط خوبی هاست .
در کله پزی ها هم 'زبان' از 'مغز' گرانتر است،درست مثل جامعه ای که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند...
نویسندگان

گنجی خان ؟

هنوز هم شاید برخی معّلمان عزیز از دانش آموزان می پرسند كه علم بهتر است یا ثروت ؟ سؤالی كه از  سالها پیش  ، بیش از هر سؤال و پرسش دیگری مطرح وتا به امروز  ذهنمان را مشغول خود نموده  است . شاید برخی از ما هنوز در یافتن پاسخ آن ناكام مانده ایم كه بالاخره علم بهتر است یا ثروت ؟  امروزه برخی  ثروت را به نام  علم و دانایی  تعریف می كنند و صاحبان علم را ثروتمندترین انسانها می دانند  هر كدام از ما آدم های دیروز و مدعیان انسانیت مدرن امروز پاسخ های مشابه یا متفاوتی برای این سوال و هزاران پرسش دیگری  كه بی جواب مانده اند داریم. سریال گنجی خان شاید در تلاش بود تا پاسخی برای این سؤال مزمن  ما بیابد  در این نوشته قصد بررسی ساختار تلویزیونی سریال را ندارم و آنرا به اهل فن و صاحبنظران این عرصه واگذار می كنم اما با نگاهی اجتماعی به هنجارها و ناهنجاریهای امروز جامعه به تحلیل بخشهایی از آن می پردازم. گنج را نماد ثروت و خان را نماد قدرت می دانند و گنجی خان در واقع نمادی از انسانهایی است كه هم صاحب ثروت هستند و هم صاحب قدرت . این نسل از انسانها از دیرباز تا به امروز وجود داشته و صحنه ی اجتماعی جوامع بشری را دستخوش تغییرات فراوانی نموده اند. در طول تاریخ تكامل جوامع بشری بسیاری از هنجارها و ناهنجاری ها دگرگون شده و كاركردهای آنها دستخوش تغییرات فراوانی گشته است . گنجی خان كه در روزگار خود صاحب ثروت و قدرت و خدم وحشم  بود با ورود به دنیای امروز ما ، دچار حیرت و سرگردانی گشته  و هاج و واج عطای ماندن را به لقایش بخشید و با خدم و حشم خود راهی ناكجا آباد دیروزشد .شاید اولین پرسشی كه  سریال گنجی خان به گنجینه ی سوالات بی پاسخمان افزود اینكه چرا با آن شوكت و جلال و جبروت نتوانست در میان ما آدم های مدرن و بروزآوری شده امروز دوام آورده و تاب زندگی كردن در قرن بیست و یكم را نداشت . دنیای پر زرق و برق امروز، با فناوری های نوین و شگفت انگیزش چه كم دارد كه حتی صاحبان ثروت و قدرت دیروز طاقت تحمل آنرا ندارند . گمشده ی امروز بشریت چیست كه گذشتگان ما اگر همانند گنجی خان فرصتی برای زندگی كردن در میان ما نصیبشان شود  پس از اندك زمانی طاقت از دست داده و آرزوی رفتن و نماندن دارند ؟ گنجی خان سریالی بود كه علیرغم كاستی های بسیار در پردازش فنی و ضعفهای آشكار و پیدا در تدوین اما دریچه ای نو به دنیای امروز ما گشود تا ما آدمهای از خود راضی و غرق در میان انبوده پیشرفتهایی كه زاییده ی تعقل و  تفكر بخشی از همان  گذشتگان است در احوال خویش كمی تامل نماییم . گنجی خان زبانی طنّاز در پردازش واقعیتهای تلخ و شیرین جامعه ی امروز بشری است . نگارنده علیرغم بی میلی به بسیاری از برنامه های صدا و سیمای ایلام كه هرگز نتوانسته است  در عرصه ی رسانه ای پیوند عمیقی میان هم استانی های عزیز و برنامه های ارائه شده ایجاد نماید اما عقیده دارد كه صدا و سیمای ایلام با پخش  این سریال دریچه ای نو به روی بییندگان خود گشود .سریال گنجی خان علیرغم اشاعه ی برخی واژگان نامناسب و كوچه بازاری  در میان مردم  كه گاهی آنرا تا سطح یك نمایش خیابانی  تنزل داده بود اما حاوی پیام های اخلاقی فراوانی هم بود كه نمی توان به راحتی آنها را نادیده گرفت . امروز با عنایت به ظرفیت بالای انسانی زنان و مردان این استان قهرمان پرور به یقین در آینده  می توان شاهد برنامه هایی به مراتب سازنده تر و غنی از این سریال باشیم .این سریال سعی داشت  اززبان شیرین كردی در قالب طنز بهره برده و لحظات شادی را برای مخاطبان هم استانی فراهم آورد.داستان سریال گنجی خان متشكل از چند خانواده بود كه هر كدام نمادی از هزاران خانواده ای است كه در این دیارتاریخ ساز زندگی می كنند . شارون وشایمرا نمادی از انسانهای بیكار و فضولی هستند كه كاری جز سرك كشیدن به زندگی دیگران ندارند هركدام از ما شاید صدها نمونه از چنین افرادی را در میان نزدیكان ، اقوام و همشهریان خود سراغ داریم و خدایی ناخواسته ممكن است خود نیز در زمره ی چنین افرادی باشیم .آنها جلوه ای از انسانهای فراوانی هستند كه بیش از حد در زندگی دیگران كنجكاوی می كنند .  بهرام و خانواده اش همچون هزاران خانواده ای هستند كه هر كدام از من و شما در اطراف خود نمونه های بهتر از آنها راسراغ داریم . كسانی كه موفقیت خود را در شكست  و نابودی دیگران می بینند . همانانی كه به دنبال آسانترین راه می گردند تا یك شبه ره صدساله طی كنند . فرصت طلبانی كه انسانیت را از بساط خود بر چیده و شب و روز در كمین نشسته تا در اندك زمانی از فرصتهای بادآورده استفاده و از آب گل آلود شاه ماهی صید كنند . انسانهای رذلی كه به نزدیك ترین دوستان خود نیز رحم نمی كنند كسانی كه نمك می خورند و نمكدان می شكنند كسانی كه اخلاق و انساینت را به مسلخ برده و فدای امیال و آرزوهای پست و حیوانی خود می كنند . بهرام نمادی از انسانهای عجولی است كه كه علیرغم آنكه خود كلاهی گشاد بر سر دارد اما كلاه برداری را پیشه ی خود ساخته  و سرانجام هم سرش بی كلاه ماند واگر نقطه ی پایان زندگی اش نوشته می شد درمانده ی روزگار و عاقبت به شری بود كه هزاران نمونه ی آن را من و شما می شناسیم  . خانواده گنجی خان نمادی از خانواده هایی است كه هیچ وقت نیمه ی خالی لیوان را نمی بینند نگاه آنها به هم نوعان خود نگاهی آمیخته با اعتماد بیش از حد است . گنجی خان نمونه ای از انسانهایی است كه فكر می كنند با پول و ثروت می توانند خوشبخت باشند . گنجی خان از شمار انسانهایی است كه نیاز به خدم و حشم دارد تا با جاه وجلالی پوچ و توخالی بر اریكه ی قدرت تكیه زده و زندگی نماید او از جمله انسانهایی است كه فكر می كند داشته هایی فراوان دارد .   وارث  گنجی خان برزین ساده لوح است كه نمونه های آن در جامعه ی امروز ما به وفور یافت می شود كسانی كه به دنبال رؤیاهای دست نیافتنی زندگی خود را آماج طوفانهای سهمگین می كنند . برزین نماد كسانی است كه به شدت ظاهر بین و یا به قول معروف دهن بین هستند . برزین جلوه ای بصری  از كسانی است كه هیچ وقت برای حرف زدن فكر نمی كنند  و زندگی  را یك  بازی  كودكانه  بیش نمی دانند  .كاتبان بزرگ و كوچك بادنجان دور قاپ چین هایی هستند كه در تمامی اعصار بوده اند و امروز هم به فراوانی یافت می شوند كسانی كه به قول گنجی خان نبودنشان منفعت بیشتری از بودنشان دارد .نگهبان نمادی از انسانهای آسمان جلی است كه تنها دلی عاشق پیشه دارند جوركشانی كه حتی شهامت  بیان كردن آرزوهایشان را هم ندارند.كسانی كه فقط به دنبال كسب عناوین دهن پر كنی هستند تا ضعف شخصیتشان را پوشانده و القابشان سرپوشی باشد بر هزاران عیب پیدا و پنهانشان . اما در این میان  نمی توان از مرد بیكار و خوش اخلاق  پارك نشین ، خالو عباس و خنده هایش  یادی نكرد. خالو عباس معرّف آدم هایی است كه نسل آنها رو به انقراض است و  كم كم  به تاریخ می پیوندند ما آدم هایی كه برای انقراض نسل یك گونه ی جانوری زمین و زمان را به هم می زنیم آیا با خود اندیشیده ایم كه چرا انسانهایی مانند خالو عباس به ندرت یافت می شوند ؟ و چرا برای ازدیاد نسل چنین افراد خیر اندیشی تلاش نمی كنیم ؟  خالو عباس همان عنصراخلاق و دانایی است كه در هیاهوی دنیای پر زرق و برق امروز به فراموشی سپرده شده است وهر وقت به آن رجوع كنیم برای بسیاری از پرسشهایمان پاسخی درست خواهیم یافت  . شاید  سریال گنجی خان از نظر فنی ضعیف و از نظربسیاری از  دیالوگ ها كوچه بازاری و در تراز مردمان این دیار نبود اما پیام هایی پر محتوا داشت كه اگر از دریچه ای منصفانه به آن نگاه كنیم موفقیتهایی بدست آورده است . شاید مهمترین پیام سریال گنجی خان به جامعه ی امروز ما ،  اعلام بداخلاقی هایی است كه گریبان گیر زندگی امروز ما شده است . اخلاق  و خردمندی همان گمشده ای است كه خلاء آن امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود . مهمترین پیام سریال گنجی خان برای مخاطبین خود این است كه در دنیای امروز ثروت و مقام نمی تواند باعث خوشبختی شود . سیاست زدگی  چنان بر زندگی انسانهای امروز چنبره زده كه پول و قدرت و مقام در سایه ی آن گم شده اند . دنیای امروز دنیای سیاست ورزان و كنش گران سیاسی است كسانی كه برای رسیدن به ثروت و مقام به هر بازی كثیف سیاسی دست می زنند . همان بازی های ناجوانمردانه ای كه خانواده ی بهرام وهزاران مثل بهرامی انجام می دهند تا همنوعان خود را سركیسه نمایند . نگارنده نه تنها هیچكدام از بازیگران این سریال كه  حتی مسیر منتهی به صدا و سیمای ایلام را هم نمی شناسد و قصد و نیتی هم برای دفاع از عملكرد آنان ندارد اما آنها از خردسال و بزرگسال تمام تلاش خود را مصروف نمودند تا ضمن آنكه لحظات شادی را برای هم استانی های خود فراهم نمایند  بازگو كننده ی برخی بداخلاقی های امروز جامعه ی ما باشند در هر صورت باید به آنان خسته نباشید گفت كه تلاش نمودند تا برخی ناهنجاریهای جامعه ی امروز ما را به نمایش گذارند . به زعم ناقص نگارنده شاید گمشده ی امروز ما همان اخلاق ، خردمندی و دانایی است كه اگر آنها را با هم داشته باشیم آنگاه برای سؤال بی جوابمان پاسخی خواهیم یافت كه علم بهتر است یا ثروت ؟ آنچه مسلم است اینكه سریال گنجی خان به ما نشان داد كه ثروت و قدرت بدون اخلاق ، علم و دانایی خلائی بزرگ به نام خالو عباس  دارد .(محمد نعمتی )
[ پنجشنبه 14 مرداد 1395 ] [ 10:53 ق.ظ ] [ محمد نعمتی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات
آمار سایت
  بازدیدهای امروز : نفر
  بازدیدهای دیروز : نفر
  كل بازدیدها : نفر
  بازدید این ماه : نفر
  بازدید ماه قبل : نفر
  تعداد نویسندگان : عدد
  كل مطالب : عدد
  آخرین بروز رسانی :
لینک های مفید
امکانات وب