تبلیغات
آنچه باقیست فقط خوبی هاست .

آنچه باقیست فقط خوبی هاست .
در کله پزی ها هم 'زبان' از 'مغز' گرانتر است،درست مثل جامعه ای که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند...
نویسندگان
دموکراسی به روش آمریکایی یا مردم سالاری دینی  
 قبل از ورود به این بحث  از تمام عزیزانی که ممکن است با مطالعه ی این نوشته آزرده خاطر شوند حلالیت می طلبم اما به عنوان یک معلم و فعال انتخاباتی ناگزیرم  با نگاهی علمی و رعایت شان و منزلت انسانها این نوشته را تقدیم نمایم باشد که گامی کوچک در راستای تصحییح اشتباهات همدیگر و تقویت اتحاد و برادری برداریم . مردم‌سالاری یا دموکراسی نوعی  روش حکومتی است که در آن مردم از طریق برگزاری انتخابات ، حاکمان و نمایندگان پارلمانی خود را انتخاب می کنند . در واقع نوعی دخالت شهروندان در سرنوشت خویش است . دموکراسی انواع مختلف و گونه های متفاوت دارد  . از حکومت اکثریت به عنوان شاخص اصلی دموکراسی نام می برند . از اصلی ترین روندهای موجود در دموکراسی رقابت های انتخابانی عادلانه است.  در انتخابات مردم باید فارغ از قید و بند های طایفه ای ، زبانی ، سیاسی و حزبی در راستای انتخاب اصلح گام بردارند . هر کاندیدی با ورود به عرصه ی انتخابات خود را اصلح معرفی می کند . اما مردم و رای دهندگان باید با آگاهی و شناخت کامل وکلای خویش را انتخاب نمایند . نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی یک کار تخصصی صرف نیست که نیاز به یک تخصص دانشگاهی داشته باشد بلکه مجموعه ای از توانمندی های مختلف و مهارتهای سیاسی ، اجتماعی ، علمی ، فرهنگی و..... است تا نماینده ی مردم بتواند در عرصه های مختلف زبان گویای مشکلات مردم باشد . هر چند قانونگذار وظیفه ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون معرفی کرده است اما همه می دانیم که خوب یا بد نمایندگان در ریز و درشت مسائل کشور ، استان و شهرستان دخالت نموده و حتی در عزل و نصب  سرایدار یک آموزشگاه هم ایفای نفش دارند . این بدعت نادرست وجود داشته و قابل انکار نیست اما موضوعی که در این نوشتار به دنبال آن هستیم پرداختن به برخی خصوصیات برگزاری انتخابات در آمریکاست .
1- در انتخابات کشور آمریکا و دموکراسی حاکم بر آن تخریب رقبای انتخاباتی و توهین و تحقیر آنان یک راهبرد انتخاباتی است . یعنی هر کاندیدی سعی می کند با تحقیر و توهین به طرف مقابل او را وادار به عقب نشینی و تسلیم نماید . این نوع بد اخلاقی در سخنان کاندیداهای انتخاباتی و طرفداران آنها به وفور یافت می شود .
2- در انتخابات و دموکراسی حاکم بر کشور آمریکا سیاست " یا با ما باش یا بر علیه ما " یک راهبرد دیگر انتخاباتی است . حتی در سخنان  منتخبان این نوع دموکراسی در سطح نمایندگان سنا و ریاست جمهوری این گفتمان و ادبیات در مورد  کشورهای دیگر هم شنیده می شود که این نوع تلقی ناشی از خودشیفتگی و بزرگ بینی خود و کوچک دانستن دیگران است .
3- در انتخابات و دموکراسی حاکم بر کشور آمریکا ارزش رای مردم یکسان نیست در نهایت رای به اصطلاح نخبگان و سیاست مداران می تواند سرنوشت انتخابات را تغییر داده و به آنچه هدف اصلی دموکراسی و مردم سالاری است پشت نماید. 
4- در انتخابات و دموکراسی حاکم بر آمریکا در مواجه با مخالفان ، لیستهای سیاه تحریم تنظیم و معرفی می شود .
اکنون به حوزه ی انتخابیه ی خود بازگردیم و هر کدام از این چهار مورد را با رفتار برخی کاندیداها و طرفداران آنها مقایسه کنیم تا متوجه شویم برخی که دم از دموکراسی و مردم سالاری می زنند به دنبال این نوع دموکراسی هستند . در حالیکه ما معتقدیم مردم سالاری دینی شیوه  ی مناسبی از حاکمیت بر مردم است که هم اهداف اولیه دموکراسی خواهی و مردم سالاری را با خود به همراه دارد و هم ارزش و کرامت اسلامی و اخلاق انسانی و حرمت و منزلت انسانها پاس داشته می شود . متاسفانه در انتخابات دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی این چهار مورد در این دوره بسیار پر رنگ شده بود . 1- برخی از کاندیداها و طرفداران آنها با بداخلاقی تمام رقبای انتخاباتی خود  و هواداران آنها را با القابی از قبیل بیسواد ، پست طلب ، لال ، کر و کور ، خائن ، شیاد و.... مورد بی مهری قرار می دادند و در مقابل خود را علامه دهر و منجی مردم معرفی می کردند . 2- راهبرد " یا با ما باش یا بر علیه ما خواهی بود " سیاست دوم برخی از این آقایان بود تا بدانجا که بارها آشکار و پنهان به همشهریان خود می گفتند یا با ما باشید یا حق هیچ انتخاب دیگری ندارید. 3- برخی کاندیداها و طرفداران آنها معتقد بودند که مردم به قیم فکری نیاز دارند تا خوب از بد را به آنها نشان دهد . آنها خود را خوب و فرشته ی نجات و  دیگران را  اجنه ، شیاطین و آدم فضایی می خواندند . 4- برخی پس از پایان انتخابات و شکست خویش به جای تمکین و احترام به رای و نظر اکثریت به تبعیت از دموکراسی آمریکایی لیست های سیاه تحریم تنظیم و از مردم خواستند تا هواداران رقیب انتخاباتی خود را تحریم نمایند . این تحریم های ناجوانمردانه از میوه فروش سر خیابان تا مسئولان سیاسی شهرستان را شامل می شد . اکنون با این اوصاف قضاوت را به مردمی می سپاریم که گوشهایشان از سخنان این آدم های مدعی روشنفکری پر شده است . ما معتقدیم که مردم سالاری دینی که پایه های جمهوری اسلامی را تشکیل داده با دموکراسی امریکایی تفاوت ماهوی و  بنیادین دارد. ما در انتخابات به دنبال تخریب رقبا و هتک حرمت اشخاص نیستیم ، ما در انتخابات به دنبال تحریم همشهریان خود نیستیم ، ما در انتخابات به دنبال تبعیض و درجه بندی مردم نیستیم . اسلام به ما آموخته است که اخلاق انسانی و کرامت انسانها را پاس بداریم و تنها ملاک برتری انسانها را نه سواد و مدرک دانشگاهی بلکه تقوای الهی دانسته است . ما فرزندان آبدانانی ،  مفتخریم که در کنار آقایان بهزاد علیزاده و علی مهدوی با دوری جستن از این چهار اصل ،  در راستای پاسداشت انسانیت و تکریم اخلاق و کرامت انسانها گام برداشته و مردم سالاری دینی را وجه ی همت خود قرار دادیم  برای ما اخلاق ماکیاولی که هدف وسیله را توجیه می کند محلی از اعراب ندارد بگذار مدعیان دموکراسی و روشنفکرمابان ما را شیاد ، مادیگرا ، خیانتکار ، وطن فروش ،  بیسواد ، فقیر ، احمق ، نادان  ، اجنه ، آدم فضایی و.... بنامند اما ما مفتخریم  آنچه را که تکلیف الهی بود عمل کردیم . به دوستان عزیز و کسانی که به دفاع از دکتر احمدی قلم فرسایی می کنند توصیه می کنیم حرمت قلم های خویش را پاس بدارند  هر آنچه در وصف و ستایش امیرکبیر خویش می خواهند بنویسند ما خوشحال می شویم فرزند آبدانانی سرآمد روزگار خویش باشد اما درخواست داریم حرمت همشهریان خویش و کسانی که بر اساس اصول دموکراسی که شعار شماست به کاندید دیگری رای داده اند را حفظ کنید . تاریخ گواهی خواهد داد که دکتر احمدی به کینه ورزی دیگران نباخت بلکه به آنچه شما برخی طرفداران خودشیفته ی ایشان بر زبان و قلم  آوردید باخت. دلایل باخت دکتر احمدی فرزند نخبه ی دیار زاگرس را در درون و اطراف خویش جستجو کنید . دلائل این ناکامی را در عملکرد چهار سال گذشته و تیم مشاوره ای و انتخاباتی ایشان دنبال کنید . ما نخبه کش نیستیم دست تقدیر روزگار از آستین 51 هزار نفر بیرون آمد تا پاسخی به تمام بداخلاقی هایی باشد که برخی متاسفانه در حمایت از دکتر احمدی بر علیه همشهریان خویش روا داشتند .دکتر احمدی سرمایه ای بزرگ بود که با بی تدبیری عده ای هوادار متعصب که حرمت انسانها را پاس نداشتند ناکام ماند ما امیدواریم عقلای قوم و شخص دکتر احمدی تا فرصت هست به بازنگری آنچه گذشت روی آورند . دوستان عزیز ما با کسی سر ستیز و عناد نداریم به عنوان سربازی کوچک که در ستاد انتخاباتی آقای بهزاد علیزاده انجام وظیفه نمودم در پیشگاه خداوند متعال و همشهریان عزیز سوگند یاد می کنم آنچه در خصوص دخالت این برادر عزیز در روند تصمیم گیری ما مطرح می شود کذب محض و دروغی آشکار است   من و دوستانم با تکیه بر اصول مردم سالاری دینی و در فرآیندی کاملا اختیاری و با تجزیه و تحلیل شرایط موجود و در راستای تقویت اتحاد و همدلی مردم و ترمیم شکاف های اجتماعی بجا مانده از انتخابات چهار سال قبل  تصمیم به حمایت از مهندس شادمهر کاظم زاده گرفتیم . قانونگذار فرصت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را چهار سال تعیین کرده است این فرصت اگر بدرستی از آن استفاده شود می تواند غنیمتی بزرگ برای حوزه ی انتخابیه باشد اجازه دهیم بدور از غوغاسالاری و تنگ نظری ، همگان فرصت های برابری برای حضور در صحنه ی انتخابات داشته باشند به امید اعتلای بیشتر مردمان دیارم . (محمد نعمتی - آبدانان )[ جمعه 17 اردیبهشت 1395 ] [ 06:31 ق.ظ ] [ محمد نعمتی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

محمد نعمتی هستم متولد بیستم بهمن 1352 روستای هزارانی (شهرستان آبدانان)فوق لیسانس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ، بیش از بیست و پنج سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش( ۱۱ سال كارشناس اداری ) یك دوره چهار ساله عضو شورای اسلامی هزارانی - بیش از ۱۰ سال عضو شورای حل اختلاف - در دانشگاه آزاد اسلامی ، جهاد دانشگاهی و آموزشهای ضمن خدمت فرهنگیان تدریس داشته ام . نوشتن را بیش از هر سرگرمی دیگری دوست دارم یاد گرفته ام حرفم را بدون لكنت زبان و با حفظ احترام و رعایت حقوق دیگران به زبان آورم . مفتخرم كه خداوند توفیقی نصیب نمود تا در ایجاد سازش صدها اختلاف خانوادگی سهمی كوچك داشته باشم چرا كه به این كلام گهر بار رسول اعظم حضرت محمد(ص) باور دارم كه هیچ عبادتی برتر از ایجاد صلح و سازش میان مردم نیست و معلمی را تنها هنر خود می دانم پس از حدود دو سال از شروع به كار این وبلاگ این چند سطر را علیرغم میل باطنی ام و به اصرار برخی همراهان عزیز كه از میزان تحصیلات و ارتباط آن با نوشته هایم سؤالاتی داشتند نگاشتم باشد كه مورد رضای حق تعالی و مقبول همراهان عزیز واقع شود .
موضوعات
آمار سایت
  بازدیدهای امروز : نفر
  بازدیدهای دیروز : نفر
  كل بازدیدها : نفر
  بازدید این ماه : نفر
  بازدید ماه قبل : نفر
  تعداد نویسندگان : عدد
  كل مطالب : عدد
  آخرین بروز رسانی :
لینک های مفید
امکانات وب