آنچه باقیست فقط خوبی هاست .
در کله پزی ها هم 'زبان' از 'مغز' گرانتر است،درست مثل جامعه ای که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند...
نویسندگان
خودپرداز!

بیش از یک دهه از ورود  تکنولوژی خدمات الکترونیکی بانکی به کشور ما می گذرد در این مدت در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک دستگاههای خودپرداز نصب شده وشهروندان بیشتر عملیات بانکی خود را در هر ساعت از شبانه روزکه بخواهند با فراخ بال و به راحتی انجام می دهند اگر نگاهی به گذشته های نه چندان دور داشته باشیم که مجبور بودیم برای پرداخت یک قبض تلفن یا دریافت حقوق ماهیانه  ، خروس خوان صبح  در جلوی بانک صف می گرفتیم آن وقت به اهمیت و خدمتی که این تکنولوژی به هر کدام از ما تقدیم داشته بیشتر پی می بردیم  ، روزها و لحظاتی را به یاد می آوریم که صدها فرهنگی در داخل بانک و بیرون آن تجمع می کردند که شاید بتوانند در ماراتنی که هر ماه تکرار می شد قبل از دیگران حقوق خود را از بانک دریافت نمایند چه فشارهای عصبی که به کارمندان بانک و حقوق بگیران وارد نمی شد ؟  گاهی در اثر این ازدحام جمعیت  ، درگیریهای لفظی و حتی فیزیکی بین مشتریان و کارمندان بانک رخ می داد مشتری های دائمی  بانک  و مردم عادی باید در روزهایی که حقوق کارمندان دولت پرداخت می شد قید کارهای بانکی خود را می زدند صدها خاطره ی ناراحت کننده از آن دوران در ذهن کارمندان بانک و حقوق بگیران دولت به جا مانده است  هنوز هم می توان چهره های عصبانی و داد و فریادهای کارمندان بانک و مشتریان آنروزها را در ذهن تداعی کرد رفتار توأم با غرور ، تکبر  و گاهی هم فحاشی های کارمندان بانک  و مشتریان هنوزهم روایت گر برخی نا مهربانی های آن روزهاست اما انسان به مدد توانائی و خلاقیت ذهنی خود توانست فناوری جدیدی تولید نماید تا از آن همه تنش و فشارهای عصبی میان کارمندان و مشتریان بانکی بکاهد ساخت خودپردازهای بانکی انقلابی در صنعت بانکداری به شمار می رود انقلابی که باعث شد تا رویاروئی چهره به چهره افراد انسانی کمتر شده و مشتریان بانکی به جای آنکه در ساعات خاصی امکان دریافت خدمات بانکی را داشته باشند در هر زمان از شبانه روز که بخواهند عملیات بانکی خود را در کوتاه ترین زمان ممکن و در هر کجای کشورکه مایل باشند  به درستی انجام دهند و دغدغه ای هم برای رسیدگی به سایر امور خود نداشته باشند  امروزه با رشد این صنعت و ارتقاء تکنولوژی های پیشرفته تر از جمله عملیات بانکی اینترنتی دیگر از ازدحام های درون بانکها خبری نیست فضای بانکها فضای بدون تنش و امن تری شده است کارمندان بانک با خیالی آسوده  به کارهای روزمره ی خود می رسند در حالی که از پشت کاخ های  شیشه ای   ، مشتریان بانکی  را تماشا می کنند که بدون مزاحمت در باجه های خودپرداز به امورات بانکی خود می پردازند شاید برخی از آنها در حالی که دستها را پشت سر خود گره زده اند روی صندلی چرخداری که سخت به آن چسبیده اند  می چرخند تا در خلال نفسهای عمیقی که می کشند  روزهایی را به یاد آورند که فریاد هیاهوی مشتریان در فضای بانک طنین انداز می شد و هر لحظه باید منتظر وقوع حادثه ای بود آن روزهای بسیار تلخ  گذشت و امروز فناوریهای نوین حصاری شیشه ای  میان ما آدمهای از خود راضی کشیده اند تا کمتر با هم باشیم در حالی که این تکنولوژی ارمغانی برای آرامش و آسایش شهروندان می باشد ولی هنوز به علت آنکه  رگه هایی از مردم آزاری  در وجودمان ریشه دوانده قدر این تکنولوژی بشردوستانه را نمی دانیم از یک طرف شهروندان بی مسئولتی پیدا می شوند که پس از اتمام عملیات بانکی  کاغذهای گردش عملیات درخواست شده را از دستگاه تحویل گرفته مچاله نموده و به جای آنکه در سطل تعبیه شده ریخته یا به قصد بایگانی با خود ببرند آنها را بر روی  زمین می ریزند افسوس که عدم احساس مسئولیت در قبال محیط زیست زندگی خود مانع از آن می شود تا  برخی شهروندان قدر این تکنولوژی را بدانند . ای کاش دستگاههای خودپرداز آنقدر هوشمند بودند که اگر شخصی پس از اتمام عملیات بانکی رسیدهای ارائه شده را روی زمین رها می کرد مبلغی از حساب ایشان کسر می نمود یا با صدای بلند به او هشدار می داد و یا در روزهای بعد از ارائه ی خدمات بانکی به آنان   ممانعت می کرد ای کاش برخی از ما مردمان متمدن که ادعایمان گوش فلک را پر کرده آنقدر آگاهی داشتیم که قدر داشته های خوب خود را بدانیم ، ای کاش ما شهروندان آنقدر احساس مسئولیت داشتیم تا حداقل به خودمان و محیط زیستمان  آسیب نزنیم  ،ای کاش برخی از ما به جای انسان ماشین بودیم تا رفتارمان مانند ماشین  قابل کنترل بود از طرفی برخی کارمندان  بانک چون هنوز ریشه هایی از نامهربانی در وجود نازنینشان موج می زند در برخی مواقع حساس مانند روزهای تعطیل، عید و.... از پر کردن باجه های خودپرداز از اسکناس هایی که ارث پدرشان نیست دریغ می کنند ای کاش آنها هم می دانستند که این دستگاه علاوه بر انجام عملیات بانکی وظیفه ی انسانی دیگری  نیز بر دوش دارد و آن کاهش تنش میان موجوداتی است که نام انسان بر آنها نهاده شده است ،ای کاش کارمندان بانک هم می دانستند که خالی شدن دستگاه و عدم ارائه خدمت به شهروندان با فلسفه ی وجودی این دستگاه مغایرت دارد ،ای کاش این دستگاه ها زبان داشتند تا دردها و رنج هایی که در این سالیان کوتاه  از همجواری با متصدیان و مشتریان بانکی دیده اند را بازگو می کردند ،ای کاش خودپردازهای مادر مرده زبان داشتند تا فحاشی های برخی مشتریانی که به هر دلیل حساب آنان خالی یا قادر به انجام عملیات بانکی نیستند را بازگو می کردند ای کاش آنها  می توانستند  فریاد گر لحظه هایی باشند که دهانشان توسط متصدیان بانکی قفل زده می شوند تا هیچ کارتی را نپذیرند ،  ای کاش آنان زبان داشتند تا حکایت تلخ زندگی خود در میان شریف ترین مخلوقات عالم را روایت کنند ای کاش ما هم ماشین بودیم تا این همه احساس شرمندگی  از رفتارهای خودمان نداشتیم ای کاش ما هم می توانستیم همچون ماشینها هر چند وقت یک بار بروز شده تا از قافله معرفت و دانائی  عقب نیفتیم  تجربه نشان داده است که انسان موجودی خودخواه است که همه چیز را برای خدمت به خود می خواهد بدون آنکه حتی قدر خدمتگزاران خود را بداند ما هر روز چهره ی پیاده روهای شهر خود را به خاطر کج فهمی یا ناآگاهی پر از کاغذهایی می کنیم که ماشین خودپرداز برای آنکه اطمینان ما را جلب کند به ما نشان می دهد افسوس که ما نه قدر خود را می دانیم و نه قدر داشته های خود را  ، گاهی فکر می کنم اگر ماشینهایی که برای خدمت به بشریت اختراع شدند مانند ما آدمها کم حوصله بودند همان روزهای اول قید خدمت به ما را می زدند و رهایمان می کردند تا همچون گذشته به سر و گردن هم چنگ اندازیم فکر می کنم اگر آنان قدرت پرواز داشتند ما را به حال خود رها می کردند و آنقدر از ما فاصله می گرفتند که صدها سال نوری میان ما وآنها فاصله باشد ما آنقدر کم ظرفیت هستیم که وقتی به نزدیک دستگاه خودپرداز می رسیم خوشامد گوئی او را می شنویم ولی به تمسخر می گیریم خدمت او را دریافت می کنیم ولی با مشت به سینه ی او می کوبیم صدای تشکر او را می شنویم ولی فحش و ناسزا نثارش می کینم باور کنیم اگر ما به جای هر کدام از خودپردازهای شهر بودیم  در اموال مردم تصرف می کردیم ، اسرار آنان را فاش می نمودیم ، حسابهای آنان را دستکاری و جابجا می کردیم ، از هر کس که بدمان می آمد انتقام می گرفتیم و  پول قلابی تحویلش می دادیم  اگر پولی از حساب کسی کسر می شد بدون آنکه اسکناسی به او داده شود آسمان و ریسمان می بافتیم که پول را به او داده ایم ، برای آنکه کمی بخندیم و خوش باشیم به برخی پیام می دادیم  پول نداریم در حالی که اسکناسهای براق به ما لبخند می زدند  ، ساعت 9   صبح می گفتیم مشغول میل صبحانه شاهانه هستیم ،  ساعت 8 شب  می نوشتیم  مزاحم استراحت ما نشوید ، برخی اسکناسهای دو هزاری را لای اسکناسهای درشت تر می گذاشتیم واگر کسی معترض می شد  می گفتیم شما تقلب کرده اید ، اگر کسی با چشم چپ به ما نگاه می کرد یا انگشتهایش  تند تند  به دستگاه می خورد کارت او را می خوردیم و حسابش را خالی می کردیم و اگر اعتراض می کرد چنگال خود را از درون دستگاه بیرون می آوردیم و خر خره  او را می جویدیم  ، نه تنها به کسی خوشامد نمی گفتیم بلکه جواب سلام او را هم نمی دادیم ، اگر کسی از ما پول می خواست یک مشت  اسکناس کهنه  به طرف او پرتاب می کردیم تا مجبور شود از روی زمین آنها را جمع کند با این تجربیاتی که از مراجعه حضوری به بانکها داریم  خدا را شکرمی کنیم  که خودپردازها  از جنس ما  آدم ها نیستند . (محمد نعمتی )

 

[ چهارشنبه 26 فروردین 1394 ] [ 09:10 ب.ظ ] [ محمد نعمتی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات
آمار سایت
  بازدیدهای امروز : نفر
  بازدیدهای دیروز : نفر
  كل بازدیدها : نفر
  بازدید این ماه : نفر
  بازدید ماه قبل : نفر
  تعداد نویسندگان : عدد
  كل مطالب : عدد
  آخرین بروز رسانی :
لینک های مفید
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic